CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Giảm giá!
1,600,000  1,500,000 
Giảm giá!
700,000  600,000 
Giảm giá!
350,000  300,000 
Giảm giá!

Trà Đặc Biệt

Trà đặc biệt loại 500g

900,000  800,000 
Giảm giá!

Trà Đặc Biệt

Trà đặc biệt loại 200g

340,000  320,000 
Giảm giá!

Trà Đặc Biệt

Trà đặc biệt loại 100g

170,000  160,000 
Giảm giá!

Chè Hương Rừng

Trà Hương Rừng loại 500g

450,000  400,000 
Giảm giá!

Chè Hương Rừng

Trà Hương Rừng loại 200g

180,000  160,000 
Giảm giá!

Chè Hương Rừng

Trà Hương Rừng loại 100g

90,000  80,000 
Giảm giá!
350,000  300,000 
Giảm giá!
140,000  120,000 
Giảm giá!
70,000  60,000 
Giảm giá!

Trà hương Đồi

Trà Hương đồi loại 500g

270,000  250,000 
Giảm giá!

Trà hương Đồi

Trà Hương đồi loại 200g

110,000  100,000 
Giảm giá!

Trà hương Đồi

Trà Hương đồi loại 100g

55,000  50,000 
Giảm giá!

Trà hương Đồng

Trà Hương Đồng loại 500g

220,000  200,000 
Giảm giá!

Trà hương Đồng

Trà Hương Đồng loại 200g

90,000  80,000 
Giảm giá!

Trà hương Đồng

Trà Hương Đồng loại 100g

45,000  40,000 
Giảm giá!

Trà hương Cốm

Trà Hương cốm loại 500g

160,000  150,000 
Giảm giá!

Trà hương Cốm

Trà Hương cốm loại 200g

70,000  60,000 
Giảm giá!

Trà hương Cốm

Trà Hương cốm loại 100g

35,000  30,000 
Giảm giá!
150,000  125,000 
Giảm giá!
60,000  50,000 
Giảm giá!
30,000  25,000 
Giảm giá!
120,000  100,000 
Giảm giá!
45,000  40,000 
Giảm giá!
25,000  20,000 
Giảm giá!
90,000  75,000 
Giảm giá!
35,000  30,000 
Giảm giá!
20,000  15,000 

Cảnh đẹp đồng chè